X
GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

symposium 5 jarig bestaan van Poldernatuur Zeeland

02-06-2022

Vandaag, 2 juni, werd het 5 jarig bestaan van Poldernatuur Zeeland gevierd met een symposium Na opening door Rinus van het Westeinde, voorzitter van Poldernatuur Zeeland gaven gedeputeerde Anita Pijpelink, Alex Datema van Boeren Natuur Nederland en Hendrik Hoeksema als bestuurder (Z)LTO hun visie op agrarisch natuurbeheer en de toekomst van de landbouw. Het formele gedeelte werd afgesloten met het aanbieden van het koersdocument van Poldernatuur Zeeland aan de drie sprekers. lees verder ...

Poldernatuur bestaat 5 jaar

22-04-2022

Poldernatuur bestaat 5 jaar en dat vieren we daarom heeft Poldernatuur een insecten hotel laten. Gedeputeerde Anita Pijpelink (vierde van links) reikte het eerste exemplaar uit aan deelnemer Mart den Hollander. De commissaris van de koningin Han Polman (tweede van links) onthulden daarna het nieuwe informatie paneel. lees verder ...

Ledenraad vergaderd

04-03-2022

Woensdag 2 maart, vergaderde de ledenraad van poldernatuur over de begroting van 2022. Door Corona was deze vergadering uitgesteld want normaal was deze geplant voor november 2021. Poldernatuur Zeeland was te gast bij Traas. lees verder ...

Bloemen randen terug in Goes

04-03-2022

e gemeente Goes heeft subsidie toegekend aan de ANV-Goes voor het realiseren van 2 ha bloemen randen. Vele Jaren lagen er bloemen randen in de gemeente Goes, veelal langs fietspaden, maar met ingang van dit jaar komen deze weer terug. lees verder ...