GO

Nieuws

Provincie Zeeland keurt aanvraag Poldernatuur goed

25-11-2019

19 november heeft de Provincie Zeeland de aanvraag van Poldernatuur Zeeland goedgekeurd. Dankzij deze beschikking kan Poldernatuur Zeeland weer extra ANLb beheerovereenkomsten afsluiten! Deze akkerranden, landschapselementen en graslanden speciaal voor vogels zijn afgelopen voorjaar / zomer al met de deelnemers ingetekend. Deze nieuwe randen liggen in 1 van de 21 kerngebieden verspreid over Zeeland. Doel is om in alle kerngebieden minimaal 5% agrarische natuurbeheer te realiseren, waar mogelijk aansluitend bij natuur van andere terrein beherende organisaties. In de komende periode worden de contracten voor de deelnemers in orde gemaakt en dan kan het beheer komend jaar starten. Hopelijk broeden dan van het voorjaar de eerste patrijzen veldleeuweriken en gele kwikstaart in de randen.!

(ANLb) Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, dit is een de Nederlandse invulling van Europese regelingen. De vergoeding die telers krijgen wordt dan ook mede gefinancierd door Europa.