GO

Nieuws

Natuurrapportage Zeeland 2019

04-04-2020

Uit de Natuurrapportage Zeeland 2019 blijkt dat binnen de Clusters van PoldernatuurZeeland de dichtheden van patrijs, graspieper en veldleeuwerik duidelijk hoger zijn dan elders in het boerenland. Compliment aan de gezamenlijke inzet van al onze agrariërs, vrijwilligers en natuurlijk de Provincie Zeeland!

In Zeeland worden met name boerenlandvogels en kustbroedvogels, maar ook enkele soorten zoogdieren, amfibieën, vissen en planten, beschermd via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De stabilisatie van een aantal akkervogels heeft zeker van doen met de akkerranden. De aantallen zijn voor een aantal akkervogels (patrijs, veldleeuwerik, gele kwikstaart) na een sterke daling inmiddels gestabiliseerd. De dichtheid van soorten als patrijs, graspieper en veldleeuwerik ligt in de beheerde gebieden duidelijk hoger dan elders in het boerenland.

Kerkuil en steenuil doen het, mede dankzij de hulp van agrariërs en vogelaars, in een aantal regio’s goed.

lees meer