photo

Aanvullende informatie over ZeeBra

Bij diverse werkzaamheden wordt Poldernatuur Zeeland ondersteund door Stichting Zeebra. Stichting Zeebra is een samenwerkingsverband van ZLTO, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap (CL), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), Zeeuws Particulier Grondbezit (ZPG) en het Brabants Particulier Grondbezit (BPG). Het doel van de stichting is om de collectieven te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Zeebra biedt ondersteuning in de vorm van een soort ‘backoffice’. Deze organisaties hebben ervaring op het gebied van ecologie en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, maar ook de deskundigheid op het gebied van gebiedsprocessen, certificering, etc en zijn daarmee een welkome aanvulling op de kennis van ANV’s.

Poldernatuur Zeeland wordt ondersteund door Stichting Zeebra bij o.a. de volgende activiteiten: coördinatie van de uitvoering, beheerstrategie, indienen gebiedsaanvraag, beheermonitoring, administratieve en financiële handelingen en rapportages. ZeeBra heeft ons ook ondersteund bij het opstellen van het kwaliteitshandboek. Dit is samen met de drie Brabantse collectieven gebeurd. Een ander voorbeeld van de ondersteuning is de adviezen die de beheerders van graslanden krijgen over hoe het gebied optimaal te beheren.

"Wij houden van natuur": Poldernatuur Zeeland