GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Inteken ronden gestart voor contracten 2023.

29-11-2022

De eerste ALNB periode was al afgelopen en alle contracten zijn verlengt met 1 jaar, die verlenging loopt ook al weer af, daarom is het inteken voor de nieuwe ANLB periode nu gestart. Veel later dan normaal door de onduidelijkheid rond het nieuwe GLB. Het GLB heeft dan ook veel invloed op het Agrarische natuurbeheer.  Hoe nu verder: Om U uit te leggen hoe het GLB, de eco regelingen en het ANLB samengaan worden er komende weken voor elke ANV een voorlichtingsavond gehouden. Lees hier wat u zeker moet doen als voorbereiding op die avond en de inteken avonden lees verder ...

Opengesteld pakketten voor de nieuwe beheer periode staan op de site

27-11-2022

De opengestelde pakketten voor de nieuwe beheerperiode allemaal op deze site. Via https://www.poldernatuurzeeland.nl/Beheer-pakketten/lijst-opengesteld-pakketten heeft u een totaal overzicht van alle opengestelde pakketen via de paginas over de pakketten kunt u meer info en de vergoedingen terugvinden https://www.poldernatuurzeeland.nl/Beheer-pakketten/Akkerranden/Patrijzen-rand  lees verder ...

Speciale bijenrand opgenomen in de lijst met Akkerpakketen

26-11-2022

Polder natuur ondersteund al heel lang de Bij en het platform Bij-vriendelijk Zeeland. Met de komst van de nieuwe beheer periode is er nu ook een speciale Bijenrand in bij de Pakketen opgenomen voor beheer op Akkerranden. Vanaf nu kan het Bijen pakket ingetekend en aangelegd worden zodat we van af komende zomer de bijen in Zeeland nog actiever kunnen helpen. lees verder ...

Inteken voor contracte 2023 start van af 30 november

14-11-2022

Per ANV worden er voorlichtingsavonden georganiseerd, de eerste start 28 november. Daarna worden per ANV weer de zogenaamde inteken dagen / avonden georganiseerd. Normaal vindt dit plaats in juni, maar door alle onduidelijkheid rond het GLB is dit doorgeschoven.  Wilt u deelnemen aan het ANLB in 2023 en bent u nu nog geen deelnemer, meld u dan snel aan bij uw plaatselijke ANV. Bent u nu al deelnemer dan zult u spoedig worden uitgenodigd voor deze voorlichting en inteken momenten. lees verder ...