GO

Akkerranden

Op boeren akkers worden stroken grond (akkerranden) ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Deze akkerranden worden zo beheerd dat er voldoende leef- en schuilgelegenheid is voor akkervogels zoals de patrijs en veldleeuwerik. Er worden alleen akkerranden gecontracteerd die, in de door de provincie, aangewezen akkervogelkerngebieden liggen en die ook passen binnen de beheerstrategie van Poldernatuur Zeeland. Dit plan is opgesteld om tot een optimale verdeling en beheer van akkerranden te komen.

 

Voorwaarden

 • Enkel in de door de Provincie opengestelde gebieden open akker (zie de kaart hieronder);

 • Alleen in een door het collectief aangewezen cluster. Deze cluster grenzen zijn enigszins flexibel; een rand direct naast een door het collectief aangewezen cluster hoeft niet perse afgewezen te worden. Als je een randje om alle randen trekt mag het percentage randen niet afnemen (inschatten) we moeten toe naar 25 ha in een cluster van 500 ha;

 • Maak een keuze uit een patrijzen, veldleeuweriken of wintervoedsel pakket;

 • Veldleeuwerik in een open gebied (er liggen GEEN hoge rietkragen, struweeldijken bos of hoge bomen omheen);

 • Patrijs in een meer besloten gebied (er zijn juist WEL struweeldijken, maar zeker GEEN bos of bomen);

 • Wintervoedsel kan overal, maar staat ten dienste aan de andere randen (die moeten er dus voldoende zijn).

 

Opengestelde pakketten

 1. Patrijzenrand
 2. Veldleeuwerikrand
 3. Insectenrand
 4. Keverbank
 5. Wintervoedsel rand
 6. Vogelakker patrijs en Veldleeuwerik
 7. Vogelakker met gewasstroken
 8. Bloemblokken
 9. Bufferstroken langs waterlopen
 10. Kustbroedvogels

Opengestelde gebieden open akker, klik op de kaart voor meer detail. Selecteer leefgebied open akker in het zij menu.