X
GO

Intekenen beheereenheden

In mei / juni worden er door de lokale ANV’s, samen met het collectief,  zit- of inteken dagen georganiseerd. Deelnemers  die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd om hun wensen in te laten tekenen in het administratie systeem van het collectief. Ook bestaande deelnemers die willen uitbreiden of wijzigen kunnen dan hun randen opnieuw laten intekenen.

Op een inteken dag kunt u samen met de ANV en de intekenaar kijken of uw wens past.

Poldernatuur Zeeland wil kwaliteit leveren om op termijn het succes van agrarisch natuurbeheer zeker te stellen en daarmee de kans op voortgang in de toekomst te verhogen. Er moet dus goed gekeken worden of uw wens voldoet aan de doelstellingen. Een beheereenheid, of dat nu een akkerrand, hooiland of iets anders is, is net als een gewas; je moet veel doen voor een optimaal en kwalitatief goed resultaat. 

Een inteken sessie verloopt als volgt: 

De eerste stap is natuurlijk dat u eerst zelf kijkt of uw land begrenst is door de provincie en of u kunt voldoen aan de pakket voorwaarden. Als dat zo is meldt u zich bij de lokale ANV en komt u op de zit- of inteken dag.

Stap 2. U wordt uitgenodigd voor de intekendag, neem het volgende dan mee: 

  • KVK nummer
  • IBAN bank nummer
  • Inlog gegevens RVO voor machtiging.
  • SNL contract (alleen als u wilt oversluiten)

Stap 3  is dat er samen met de ANV coördinator en de intekenaar wordt het volgende bekeken:

  1. Ligt uw land in een opengesteld gebied; 
  2. Ligt uw wens in een clustergebied. (c.q is er voldoen gelijk natuurbeheer in de omgeving);
  3. Of u voldoet aan de eerste eisen van het pakket.

Stap 4 is dat wanneer bovenstaande goed is de intekenaar uw bedrijfsgegevens in het systeem invoert en vervolgens uw wensen intekent. U hebt nu een voorlopig contract, dit is zeker niet vrijblijvend. Dit intekenen is echter GEEN garantie voor definitief contract.  Deze beslissing  is aan het bestuur, zij moeten een selectie van de meest kwalitatieve beheerpakketten maken, vervolgens worden deze als offerte bij de provincie Zeeland ingediend. U hoort dan in december of u wel of geen contract krijgt.

U moet vooraf het collectief machtigen, het voordeel voor u is dat u bij de gecombineerde opgaven de door de intekenaar ingetekende rand zo overnemen en uw aanbetaling aanvraagt.