X
GO

Hoogstamboomgaard

Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen of notenbomen. De bomen hebben de eerste tak op minimaal 1,50 hoogte.

Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudssnoei indien nodig.

Dit beheerpakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met of in de buurt van andere beheerpakketen zoals akkerranden, dijken of grasland. Ook moet u aan kunnen tonen dat de doelsoorten aanwezig zijn, dit ter beoordelng aan de ecoloog van het collectief.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Instandhouding van het landschapselement en het ontwikkelen van een biotoop fauna.

 

Doelsoorten Zeeland

Steenuil en groene specht.

Pakketvarianten

Hoogstamboomgaard, minimaal eens per 2 jaar snoeien.
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 19,27 per stuk.