X
GO

Ruige mest

Het uitrijden van ruige mest is gunstig voor weidevogelbeheer. Het bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en daardoor geschikter is voor de kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. Kruiden trekken insecten aan die als voedsel dienen voor de weidevogels. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop volwassen vogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, met name door de kievit, ook gebruikt als nestmateriaal.

Klik hier voor de volledig paekketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Ja, ruige mest buiten rustperiode
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledige weiland
Beheer
Ruigemest in combinatie met Uitgesteld maaibeheer pakket 5
Waardevol voor        
Weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
 
c) rustperiode 1 april - 1 juli,
€ 98.21 per ha.