X
GO

Uitgesteld maaibeheer

Grasland met een rustperiode kenmerkt zich door langer gras in de broed periode wat zorgt voor dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kieviet, wulp en tureluur. Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral van belang om rust aan de broedende vogels te bieden (verstoring van de legsels voorkomen).

Streven is om te zorgen voor meer biodiversiteit in de vorm van kruiden, zodat ook meer voedsel voor de vogels beschikbaar komt. Dit pakket wordt bij voorkeur gecombineerd met het pakket 'Ruige mest'. Door het gebruik van ruige mest ontstaat meer bodemleven en een gevarieerder kruidenaanbod, wat de voedsel beschikbaarheid voor vogels aanzienlijk versterkt.

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Toegestaan buiten rustperiode
Bij voorkeur ruige mest
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledige akker
Beheer
Uitgesteld maaibeheer
Waardevol voor        
Weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
 
c) rustperiode 1 april - 15 juni,
 €       454,79
d) rustperiode 1 april - 22 juni,
 €       533,85
e) rustperiode 1 april - 1 juli,
 €       975,42
f) rustperiode 1 april - 8 juli
 €    1.056,37
g) rustperiode 1 april - 15 juli, 
 €    1.127,20
h) rustperiode 1 april - 22 juli,
 €    1.198,03