GO

Poel en klein historisch water

Een poel is een waterpartij die gevoed wordt door zoet grond- en regenwater.

Dit beheerpakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met andere beheerpakketen zoals akkerranden, dijken of grasland. Ook moet u aan kunnen tonen dat de doelsoorten aanwezig zijn, dit ter beoordelng aan de ecoloog van het collectief.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

binnen de drogen dooradering wordt een poel gecombineerd met een graslandpakket en eventueel een struweelpakket.

 

Doel

Het creëren van een optimaal biotoop voor amfibieën door middel van een zuivere waterkwaliteit, voldoende open water en dekking langs de waterkant.

 

Doelsoorten Zeeland

Amfibieën, waaronder kamsalamander en boomkikker.

 

Kleine poel (< 175 m2), Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 62,78 per stuk.

Grote poel en klein historisch water (>175 m2), Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 101,66 per stuk.

 

Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek in collectief verband opgeschoond. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november..